1992 Mitsubishi 3000GT

1992 Mitsubishi Diamante

1992 Mitsubishi Eclipse

1992 Mitsubishi Expo

1992 Mitsubishi Expo LRV

1992 Mitsubishi Galant

1992 Mitsubishi Mirage

1992 Mitsubishi Mirage sedan

1992 Mitsubishi Montero 4d

1992 Mitsubishi Precis 3d