Official Images

2007 Kia Rondo Taxi 07 Prototype
2007 Kia Rondo Taxi 07 Prototype

Original Images

2007 Kia Rondo Taxi 07 Prototype
2007 Kia Rondo Taxi 07 Prototype