2023 Subaru Impreza prototype

The next Japanese market Impreza was shown at the 2023 Tokyo Auto Salon.